Prijateljski izazov 2021.

Prijateljski izazov 2021.Voliš li više vegetarijansku prehranu ili prehranu s mesom?

Što bi radije odabrao/la?

Je li ti draži Android ili iPhone?

Koji oblik kupovine ti je draži?

Kakvu kosu više voliš?

Radije gledaš…

Koji dio dana ti je draži?

Što ti bolje ide?

Sviđa li ti se više školski ili studentski život?

Kakav ti se izgled više sviđa?

Sviđa li ti se više izgled lica s bradom ili obrijan?

Što više voliš?

Što češće posjećuješ?

Što više voliš, kišu ili snijeg?

Što preferiraš: kreditne kartice ili gotovinu?

Voliš li više tortu ili pitu?

Što najviše voliš?

Što bi odabrao/la?

Čime radije pišeš?

Što bi radije gledao/la?

Što ti je važnije?

Koji okus ti se više sviđa?

Što bi radije odabrao/la?

Je li ti draže pjevanje ili plesanje?

Što ti je draže?

Što bi radije popio/la?