Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021Bạn chọn cái nào: Bút bi hay bút chì?

Bạn thích cái nào: để râu hay cạo râu?

Bạn thích hành động nào hơn?

Bạn thích ăn vị gì?

Bạn thích cái nào hơn?

Bạn thích trời mưa hay tuyết?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Điều gì quan trọng với bạn hơn?

Bạn thích xem...

Bạn thích cuộc sống khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay khi đã bước vào giảng đường đại học?

Bạn thích mua sắm trực tuyến hay mua sắm truyền thống?

Bạn thích ăn rau hay thịt hơn?

Bạn là _______.

Bạn sẽ lựa chọn cái nào?

Bạn sẽ chọn loại hoa nào?

Bạn thích điện thoại Android hay iPhone?

Bạn thích kiểu tóc nào?

Bạn thích hát hay nhảy?

Bạn sẽ chọn thứ nào?

Bạn giỏi môn nào?

Bạn thích xem cái nào hơn?

Bạn sẽ uống gì?

Bạn thích Bánh ngọt hay Bánh nướng?

Bạn thích dùng cái nào hơn: thẻ tín dụng hay tiền mặt?

Bạn thích uống gì hơn?