Thách Thức Tình Bạn 2020

Thách Thức Tình Bạn 2020


Bạn sẽ lựa chọn cái nào?

Bạn thích trời mưa hay tuyết?

Điều gì quan trọng với bạn hơn?

Bạn thích điện thoại Android hay iPhone?

Bạn là _______.

Bạn thích mua sắm trực tuyến hay mua sắm truyền thống?

Bạn thích hát hay nhảy?

Bạn thích xem cái nào hơn?

Bạn chọn cái nào: Bút bi hay bút chì?

Bạn thích xem...

Bạn thích ăn vị gì?

Bạn thích dùng cái nào hơn: thẻ tín dụng hay tiền mặt?

Bạn sẽ chọn loại hoa nào?

Bạn giỏi môn nào?

Bạn sẽ uống gì?

Bạn thích Bánh ngọt hay Bánh nướng?

Bạn thích ăn rau hay thịt hơn?

Bạn thích cuộc sống khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay khi đã bước vào giảng đường đại học?

Bạn sẽ chọn thứ nào?

Bạn thích cái nào: để râu hay cạo râu?

Bạn thích kiểu tóc nào?

Bạn thích cái nào hơn?

Bạn thích uống gì hơn?

Bạn thích hành động nào hơn?

Bạn sẽ chọn cái nào?